lust till

skapande upplevelser som ger möjligheter till utveckling och förändring som fungerar.

Grön rehabilitering, personlig omsorg

och upplevelser

 • Erbjuder människor aktiviteter som finns på vår lantgård med djur, natur och trädgård.
 • Hit kan man kommer oavsett ålder eller ursprung som anpassas efter den enskilde individen för personlig utveckling och förbättrad livskvalitet.
 • Här kan vi samtala enskilt eller i grupp/familj.
 • För avslappning och smärtlindring finns taktil stimulering som ger ökat välbefinnande.
 • Vill du förstå ditt djur bättre så erbjuder jag djurkommunikation.
 • Erbjuder hembesök för människor som känner utanförskap och ensamhet eller för hemmasittare som behöver stöd.
 • För att få ett anpassat och funktionellt hem, kan jag som inredare göra skillnad.
 • I arbetet är grunden att väcka lust och glädje hos människor. Att vi får vara kreativ och möta djur och natur som ger läkande kraft. Även att tillsammans skapa något nytt och återbruka som gynnar samhället och bidrar till mindre belastning av vår planet.när vi känner lust till något är det lättare att

 • se möjligheter
 • hitta sina styrkor
 • känna sig delaktig.

när vi känner glädje och lust till något är det lättare att

 • känna något
 • komma ihåg något
 • vilja fortsätta med något.

jag erbjuder

människor i olika åldrar arbetsmetoder som är evidensbaserade och individanpassade som ger positiva effekter för välbefinnande.

Djur och

natur

Läs mer här!

Återbruk och

kreativitet

Läs mer här!

Taktil

stimulering

Läs mer här!

Djur-
kommunikation

Läs mer här!

 
 
 
 
 
unsplash