jag erbjuder

människor i olika åldrar arbetsmetoder som är evidensbaserade och individanpassade som ger positiva effekter för välbefinnande.


Jag tar emot enskilda personen samt grupper. Skriv till mig via e-post och berätta vad du önskar och/eller anmäl ditt intresse inför kommande evenemang.


Djur och natur


Djur och naturupplevelser får oss att må bra psykiskt, fysiskt och socialt. Närkontakt med djur bidrar till att må bra-hormonet oxytocin ökar, blodtrycket sjunker och vi blir lugnare. Att var ute i naturen gör det lättare befinna oss i nuet och vi kan känna oss tryggare och starkare. Vi får bättre balans och kroppskännedom.


 • Med naturen och djuren runt oss kan vi se, höra och känna på andra sätt en vi gjort tidigare.
 • Med djurens närvaro blir det lättare att samtala och ger bra förutsättningar för känslan av gemenskap.
 • Djuren har förmågan att ge tröst och förmedla känslor av tillit och acceptans.
Zicco & Matte
Fuxen
Alva & Hönan
Freddie vid Dalälven

Återbruk och kreativitet


På gården i Nylandet kan vi återbruka, skapa och få vara kreativ. Tillsammans använder vi vår kunskap och kreativitet för att skapa nya idéer. Allt fler människor brinner för att återbruka och att kunna bidra med något för att värna om miljön. Det gör att vi kan hitta mening i tillvaron.


När vi arbetar med våra händer, som till exempel med att måla, arbeta i trädgården eller att handarbeta, visar forskning att vår hjärna blir gladare och kroppen producerar mer endorfiner vilket minskar stress och ångest. I kreativitet och återbruk finner vi mer glädje och harmoni.


 • Att få vara kreativ gör att vi lättare glömmer bekymmer och måsten.
 • Tillsammans skapar vi något nytt av något som redan finns.
 • Att återbruka är att spara på naturresurser och för ett hållbart klimat smart samhälle.
Återbruk - vägginstallation av Eira
Återbruk - installation av Eira
Återbruk - mobil av Eira

Taktil stimulering


Taktil betyder beröring. Taktil Stimulering används med framgång i vård och omsorg för att inge lugn, smärtlindring och trygghet. Den kan också vara en neuropsykologisk och neurofysiologisk behandlingsform. Genom att medvetet och strukturerat beröra huden aktiveras flera receptorer som via sina nervbanor till hjärnan leder fram till det samordnande systemet – oxytocinsystemet.


 • Beröring är ett vitalt behov vi har, nästan jämlikt med mat och syre.
 • Taktil Stimulering är en beröringsmetod som består av strykningar för att stimulera kroppens ”lugn- och ro system”
 • Taktil stimulering definieras som en sinnesträning och en metod i daglig omsorg och träning för friskvård och hälsa.

Hur går det till:

Du ligger på en massagebänk under ett täcke. Om du vill lyssnar du på musik. Jag blottar den del av kroppen som ska beröras och strykningarna görs på fram- och baksida. Jag använder kallpressad vegetabilisk olja och strykningarna följer ett bestämt system för att göra metoden igenkännbar vilket skapar en känsla av säkerhet och trygghet. För personer med särskilda behov kan man som en introduktion ta en mindre del av kroppen eller arbeta utanpå kläderna.


Behandlingen tar ca 60 min.

Kostnad: 800:-


Djurkommunikation


Jag kommunicerar med djuren genom telepati och det är ett meditativt medvetandetillstånd. Telepati är en mental och andlig förmåga och därför inte begränsad. Som djurkommunikatör kan jag föra djurens talan.


Djuren vill prata med oss och kan tydligt ge oss meddelanden och tala om vad de har för önskningar och vad de känner. De visar oss saker om sig själva, om sin hälsa och sin bakgrund. Vi i vår tur får ofta råd och budskap till oss själva från djuren.


Djuren har precis som vi önskningar, känner längtan, glädje, kärlek, sorg, förväntningar, preferenser och har rättigheter. 


 • Djuren kan visa oss nya vägar, få oss att reflektera på ett nytt och annorlunda sätt.
 • Djuren kan också fungera som guider och lärare för oss.
 • Inte minst så visar de oss vad villkorslös kärlek är!

Hur det går till:

Jag talar telepatiskt med djuren.

TELEPATI = En förbindelse, kontakt, en direkt koppling och överföring av tankar, bilder, känslor och intentioner till från en individ till en annan. En direkt förbindelse till alla varelsers själ, oberoende av vilken art du tillhör. Oberoende av fysiska avstånd och tid.


 • Jag vill att du skickar ett foto på djuret där jag ser djurets ögon.
 • Jag behöver veta djurets namn, ålder, kön och namnet på djurets människa.
 • Jag tar kontakt på telefon när jag är klar och bestämmer en tid som passar oss.


Kostnad: 950:-


Zicco & Nisse
Fuxen & Zoya
Ace
Freddie
unsplash